Missie

De missie van Organic Nutrition Centre:

  • Maakt de keten compleet, met een CO² neutrale verwerking van de champost
  • Volg het “Cradle to Cradle” principe: maak hergebruik van de champost mogelijk, waarbij drievoudige concentratie de transportkosten tot een minimum terug brengt
  • Champostplus is het ideale product voor arme gronden in ontwikkelingslanden. Het brengt nieuwe mogelijkheden voor lokale onafhankelijke voedsel productie. Daardoor wordt men daar minder afhankelijk van import.
  • Organic Nutrition Centre promoot Champostplus als een beter, schoner en meer stabiel alternatief voor alle andere dierlijke meststoffen.
Organic Nutrion Centre tabel
Sikes group + Organic Nutrion Centre Gerard Sikes